Werken met de computer.

 

Ook blinden en slechtzienden kunnen prima met een computer uit de voeten. Uiteraard zijn er beperkingen, maar deze zijn geheel of grotendeels te ondervangen met speciale aanpassingen op de pc. Het leren typen en omgaan met de pc kan worden geleerd op een revalidatieinstelling. Leuk te vermelden is, dat een zogenaamde querty-toetsenbord, zoals wij die allemaal kennen, in de tweede helft van de negentiende eeuw is uitgevonden voor een blinde barones. Kunt u nagaan wat miljoenen mensen aan 1 blinde hebben te danken.

De aanpassingen zijn te verdelen in drie groepen:

a. Vergroting.

Dit kan op drie manieren.
1. Er kan een grotere monitor worden gebruikt.
2. Men kan met een loepbril vergroten.
3. Hetgeen op de scherm is te zien, kan door gebruik van speciale software worden uitvergroot.

b. Braille.

Op de pc kan een zogenaamde brailleleesregel worden aangesloten. Deze leesregel toont een hele of halve regel van het scherm door middel van puntjes die in een balk omhoog komen.

c. Spraak.

Door gebruikmaking van speciale software kan hetgeen er op de monitor is te lezen, worden omgezet in spraak. Per letter, per woord of regel, per scherm of per document kan de tekst worden voorgelezen.

De drie aanpassingen kunnen ook worden gecombineerd. Zelf gebruik ik vergrotings Software en spraak,Zoomtext en infovox.

Grotere stukken tekst lees ik met het spraaksysteem, maar het vergroting gebruik ik om te kijken of iets goed is getypt en voor het kleinere werk. Het wordt gecombineerd gebruikt en dat werkt prima.

De aanpassingen op de pc hoeven blinden en slechtzienden doorgaans niet zelf te betalen. Via de ziektekostenverzekeraar kan een aanpassing worden aangevraagd. Meestal is er een advies nodig van een oogarts of revalidatiecentrum.